10 küsimust, kas teada, kas teie ettevõte vajab jätkusuutlikkuse alast haridust

Lisaks ülemaailmsetest keskkonnaprobleemidest ülesaamisele võib jätkusuutlikkus äritegevuse edukusele suuresti kaasa aidata. Paljud organisatsioonid mõistavad seda ja integreerivad jätkusuutlikkuse oma ettevõtte strateegiasse. Parim viis selle protsessi tõhustamiseks ja kiirendamiseks on pakkuda töötajatele võimalust omandada jätkusuutlikkuse alased oskused. Jätkusuutlikkuse mõtteviisi arendamine peaks olema esmatähtis ettevõtetes, kes soovivad järgida uusi õigusakte ja suurendada investeeringutasuvust. Jätkusuutlikkuse koolitus on sel viisil suur samm.

Kas teie ettevõte vajab jätkusuutlikkuse koolitust?

VKEde jätkusuutlikkus võib muutuda teie ettevõtte edu võtmeks, kuid ainult siis, kui integreerite selle õigesti. Järgmistele küsimustele vastates saate hõlpsalt aru saada, kas jätkusuutlikkuse aruannete veebikursus on teie ettevõtte jaoks oluline:

1. Kas roheline mõtlemine on osa meie ettevõtte kultuurist?

Roheline mõtlemine peab olema teie ettevõtte lahutamatu osa, mis võimaldab teil mitte ainult vähendada energia-, gaasi-, vee- ja muid ärikulusid, vaid ka aidata kaasa keskkonna parandamisele. Julgustage töötajaid pakkuma tõhusaid ideid rohelise mõtteviisi kaasamiseks ettevõtte tegevusse ja otsustage, kuidas kokkuhoidu mõõta.

2. Kas me kasutame oma jätkusuutlikkuse saavutuste hindamiseks raamistikku?

Tootjad, kes kasutavad jätkusuutlikkuse aruandluse raamistikku, näiteks süsiniku avalikustamise projekti (CDP), integreeritud aruandlust või ülemaailmset aruandluse algatust (GRI), saavad eelise nende ees, kes järgivad oma sisemist programmi või ei järgi jätkusuutlikkuse kava koostamisel mingeid juhiseid. Tunnustatud raamistik hõlmab laiemat valikut vahendeid seatud ärieesmärkide saavutamiseks.

3. Kas koostame iga-aastast jätkusuutlikkuse aruannet?

Ettevõte peab kinni pidama jätkusuutlikkuse kahest ülitähtsast tunnusest: läbipaistvus ja aruandlus. Pidage meeles, et tänapäeval on kliendid ja investorid jätkusuutlikkuse poole püüdlemisel huvitavamad, nii et jagage saladuses hoidmise asemel kõiki oma jätkusuutlikkuse mõõdikuid ja avalikustage oma jõupingutused roheliseks muutumiseks. ESG-aruandlus on üks parimaid tavasid, mis sillutab teed teie ettevõtte jätkusuutlikumaks muutmisele.

4. Kas eelistame tootjaid, kes avaldavad oma mõju ja vähendavad seda?

Esmatähtis peaks olema koostöö tootjatega, kellel on range jätkusuutlikkuse strateegia ja kes avalikult räägivad oma jätkusuutlikkuspüüdlustest. Näiteks võite anda eelistusi tootjale, kes kasutab taaskasutatud materjale, või nutika logistika abil minimeerida keskkonnale tekitatavat negatiivset mõju.

5. Kas ostame ringlussevõetud tooteid ja rohelisi puhastusvahendeid?

Oma töökoha säästvamaks muutmiseks on palju lihtsaid viise. Üks neist on ringlussevõetud toodete ja muude kaupade, sealhulgas vana mööbli ostmine. Selliste toodete kasutamine vähendab jäätmete kõrvaldamise mahtu, aga ka uute esemete tootmiseks vajaminevat energiat, vett ja muid loodusressursse. Rohelisi puhastusvahendeid kasutades toetate mitte ainult roheliste tootjaid, vaid hoiate ära ka töötajate allergiate ja muude terviseprobleemide tekkimise.

6. Kas on võimalusi meie energiatarbimise vähendamiseks?

Energiatarbimise vähenemine on oluline nii ettevõtte kulude kui ka kliimamuutuste jaoks. Näiteks on soovitatav investeerida LED-valgustitesse, et vähendada süsiniku jalajälge ja minimeerida elavhõbeda või muude mürgiste gaaside keskkonda sattumist. Selline valgustus on kallim, kuid töötab viis korda kauem kui hõõglambid.

7. Kas on võimalusi meie veetarbimise vähendamiseks?

Vesi on eluks oluline loodusvara. Inimesed mitte ainult ei joo seda, vaid kasutavad seda puhastamiseks, toiduvalmistamiseks ja mitmesuguste toodete tootmiseks. Vee tarbimise eest on oluline vastutada ja selle tegemine pole keeruline. Võite seda teha ilma suurte investeeringuteta: lülitage kraanid välja, pakkuge töötajatele ettevõtte söögitubades hooajalist söömist, paigaldage vihmavee kogumiseks veepuru ja kasutage seda siis taimede kastmiseks või muudeks sarnasteks eesmärkideks.

8. Kas on võimalusi meie jäätmete vähendamiseks ja jäätmete ohutumaks kõrvaldamiseks?

Jäätmete vähendamine on üks parimaid asju, mida inimesed saavad keskkonnakaitse heaks teha. Ka teie VKE peaks püüdlema jäätmevaba eluviisi poole. Võite alustada mitme lihtsa toiminguga:

· Kasutage kompostitavaid esemeid

· Ostke korduvkasutatavaid tooteid

· Valige looduslikud alternatiivid

· Vähendage pakendijäätmeid

· Vältige ühekordselt kasutatavaid esemeid

9. Kas teeme piisavalt, et luua töötajatele ohutu ja mittetoksiline keskkond?

Mürgine töökeskkond põhjustab töötajate kehva moraali, suure voolavuse ja madala tootlikkuse. Ettevõtte juhtkond peaks sellise probleemiga silmitsi seistes tegutsema targalt. Kontrollige, kas olete loonud jätkusuutliku töökoha ja julgustage töötajaid osalema teie ettevõttes kasutatava VKEde jätkusuutlikkuse strateegia parandamisel.

10. Mida me teeme, et parandada mitmekesisust ja kaasatust oma ettevõttesse ja ühiskonda laiemalt?

Keskkonnaprogrammide ja jätkusuutlikkuse erinevuste mõistmine on teie ettevõtte edu jaoks ülioluline. Viimane hõlmab sotsiaalset võrdsust, mis on seotud töötajate ohutuse ja tervise tagamisega, elamispalgaga, õiglase kohtlemisega jms ning hõlmab kogukonna kaasamist, vabatahtlikku tegevust, heategevust ja palju muud.

Viimane sõna

Kui teil pole mõnele neist küsimustest vastuseid või kui mõistate, et teie jätkusuutlikkuse oskused on üsna kehvad, pole see põhjus ärritumiseks ja loobumiseks katsetest jätkusuutlikkuse lähenemisviisi lisada. SustainOnline platvorm pakub taskukohast ja tõhusat jätkusuutlikkuse alast haridust veebis, mis aitab teil ja teie meeskonnal arendada vajalikku kompetentsi ja astuda teele VKEde jätkusuutlikkuse poole.